ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η ποιότητα του χάλυβα οπλισμού σε μια κατασκευή είναι μέγιστης σημασίας για την συνολική της ασφάλεια

Η Λ. ΚΥΠΡΑΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

πιστή στη φιλοσοφία της διάθεσης προϊόντων της υψηλότερης ποιότητας διαθέτει μόνο ελληνικό οικοδομικό σίδηρο, της ΣΙΔΕΝΟΡ της μεγαλύτερης βιομηχανίας παραγωγής επιμήκων προϊόντων χάλυβα στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, της πρώτης ελληνικής βιομηχανίας που εφαρμόζει Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2000 και έλεγχο ραδιενέργειας τόσο στην πρώτη ύλη όσο και στα τελικά προϊόντα. Πιο συγκεκριμένα διαθέτει το Ολοκληρωμένο Σύστημα Οπλισμού SD που αποτελείται από μια μεγάλη γκάμα προϊόντων χάλυβα, τα οποία καλύπτουν με τον καλύτερο τρόπο πλήρως τις ανάγκες μια κατασκευής για μέγιστη ασφάλεια και αντισεισμική θωράκιση.

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΚΛΩΒΟΙ

ΚΛΩΒΟΙ

ΔΙΑΦΟΡΑ

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Οπλισμού SD περιλαμβάνει:

Χάλυβα οπλισμού SD

Ο Χάλυβας SD κατηγορίας B500C (ΕΛΟΤ 1421-3) της ΣΙΔΕΝΟΡ διακρίνεται για τις εξαιρετικές ιδιότητες αντοχής και ολκιμότητας, σύμφωνα και με τις σύγχρονες απαιτήσεις των ελληνικών και ευρωπαϊκών αντισεισμικών κανονισμών. Ο Χάλυβας SD διατίθεται με τη μορφή ράβδων και κουλούρων.

 

Ειδικά μήκη SD

Στο πλαίσιο της καλύτερης εξυπηρέτησης των πελατών της, η Λ. ΚΥΠΡΑΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. διαθέτει ευρεία γκάμα Ειδικών μηκών για μείωση του χρόνου επεξεργασίας και μηδενισμού της φύρας υλικού με σημαντικό όφελος οικονομίας.