ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΣ

Η επιτυχημένη μας πορεία όλα αυτά τα χρόνια στηρίζεται στις βασικές μας αρχές οι οποίες είναι:

  • Επιλογή & διάθεση προϊόντων υψηλής ποιότητας. Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος είναι μόνο ελληνικής παραγωγής κατηγορίας, Β500C κατά ΕΛΟΤ 1421-3 και σύμφωνα με τους σύγχρονους κανονισμούς ΚΤΧ / ΚΤΣ / ΕΚΩΣ 2000.
  • Άμεση εξυπηρέτηση από μεγάλο αριθμό σύγχρονων και αξιόπιστων μηχανημάτων τα οποία συντηρούνται σχολαστικά και ελέγχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να καλύπτουν τις πλέον αυστηρές προδιαγραφές.
  • Συνέπεια στους χρόνους παράδοσης και τις οικονομικές συμφωνίες με τους πελάτες της.
  • Αξιοπιστία στις παραδόσεις των εμπορευμάτων με έλεγχο εντός και εκτός εγκαταστάσεων.
  • Ασφάλεια εργαζομένων, στις στεγασμένες εγκαταστάσεις μας τηρείται κανονισμός ασφαλείας με όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές και σημάνσεις και με υπεύθυνο τεχνικό ασφάλειας. Ασφαλείς συνθήκες εργασίας για το προσωπικό ανεξαρτήτως των καιρικών συνθηκών
  • Ασφάλεια στη μεταφορά και διακίνηση του σιδηροπλισμού από τις εγκαταστάσεις μας μέχρι και το τελικό σημείο τοποθέτησης.

 

Για όλα αυτά, προτεραιότητα μας είναι να προμηθεύουμε την αγορά με υλικά αδιαπραγμάτευτης ποιότητας για μια ασφαλή και υψηλής ποιότητας κατασκευή.