ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
Διεύθυνση:
Οδός: 14χλμ Θεσσαλονίκης - Μηχανιώνας
Θέρμη - Θεσσαλονίκη
ΤΚ: 57001

Τηλέφωνο: Τηλέφωνο: 2310 473682
Fax: Fax: 2310 473076
http://www.kiprianidis.gr